რეპორტები

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

შუახევი ჰესის პროექტი ითვალისწინებს ორი დამოუკიდებელი ჰესის მშენებლობას და ოპერირებას, საერთო დადგმული სიმძლავრით 187 მვტ. გამომუშავებული ელექტროენერგიის რეალიზაცია უპირატესად მოხდება თურქეთის ენერგობაზარზე, ხოლო ენერგოდეფიციტის პერიოდში (დეკემბერში, იანვარში და თებერვალში) ელექტროენერგიის მიწოდება მოხდება საქართველოს ენერგოსისტემაში. იხილეთ მეტი

 

 

სხალთას თემის საინფორმაციო ანგარიში 

,,შუახევიჰესის " პროექტი დაიწყო წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური და საწყისი ფაზის კვლევებით. სამუშაოს ამ ეტაპზე ჩართულები იყვნენ როგორც ქართველი, ასევე საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ექსპერტები. ერთიანი მუშაობით შემუშავდა სქემის საწყისი გეგმა. ადრეული, თუმცა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოსაძიებლად რეგიონი მოინახულეს შესაბამისმა სპეციალისტებმა. იხილეთ მეტი

 

 

დიდაჭარის თემის საინფორმაციო ანგარიში

,,შუახევიჰესის’’ პროექტმა საბოლოო სქემის შემუშავებამდე, გაიარა სამი მთავარი ფაზა: ტექნიკურ-ეკონომიკიური დასაბუთება, ტექნიკურ-ეკონომიკიური დასაბუთება და პროექტირება. თითოეულ ფაზაში მუდმივად და თანმიმდევრულად იზრდებოდა განხორციელებული სამუშაოებისთვის განკუთვნილი დროის ხანგრძლივობა და დეტალიზაციის ხარისხი. იხილეთ მეტი